კონტაქტი

მისამართი: გურია, შეკვეთილი
ელ-ფოსტა: contact@guriapalace.ge
ტელ: +995 551 26 22 62
  +995 551 46 40 00